Edukacija iz pružanja prve pomoći za zaposlene JPU “Majka Tereza” u Tuzima

Centar za edukaciju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore organizovao je edukaciju iz pružanja prve pomoći za zaposlene Javne predškolske ustanove “Majka Tereza” u Tuzima. Serfitikate o završenoj edukaciji iz pružanja prve pomoći dobilo je 15 polaznika. Edukaciju su vodili sertifikovani instruktori dr Milan Radulović, spec. urgentne medicine i MS Gordana Radulović.CG