Race for life IPA CBC

Projekat je kofinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije

Akronim projekta „Race“ dolazi od skraćenica ključnih riječi projekta a to su:

Rescue(spašavanje), Alert(uzbuna), Colaboration(saradnja), Emergency(hitnost)

Puni naziv projekta je Race for life ili Trka za život.

Partneri na projektu su Dom zdravlja Mostar, Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke Županije i Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore.

Zajednički pristup projekta je uskladiti kvalitet, standard, procedure, opremu i stručnu osposobljenost kadrova kojima je zajednički cilj unaprijediti kvalitet usluge HMP u regiji. Tokom implementacije projekta, stvoriće se krug edukativnog karaktera kojim je svrha kontinuirana edukacija kako stručnih kadrova, tako i običnih građana. Misao vodilja ovog koncepta leži na činjenici da su prvih 3-5min od srčanog zastoja najvažniji za preživljavanje pacijenta, te takvom edukacijom građana i postavljanjem AED aparata želimo broj smrtnosti smanjiti na najmanji mogući nivo.

Druga faza projekta je bazirana na zajedničkim vježbama sva tri aktera u projektnom programu kako bi dobili uigran i osposobljen, istreniran tim za zajednička djelovanja u slučaju većih nesreća. Takođe,planirana je izrada  Protokola o saradnji koji bi jasno definisao postupke, aktivnosti i odgovornosti u slučaju masovnih nesreća.

Kroz ovaj projekt konkretno će se unaprijediti Služba hitne medicinske pomoći kroz razne edukacije, opremu i kreiranje jedinstvenog protokola u slučaju masovnih nesreća. Također će se sprovoditi i edukacije drugih javnih službi koje su usko vezane uz ovu oblast te edukacije građana u pružanju prve medicinske pomoći.

Podaci o projektu

Kodni broj projekta: HR-BA-ME415

Projekt se sprovodi u okviru Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 kroz prioritetnu osu 1.- Unaprjeđenje kvalitete usluga u javnom zdravstvu i socijalnoj pomoći (https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/)

          1. LP Dom zdravlja Mostar (Bosna i Hercegovina) – lider projekta;

 • kao nositelj projekta zadužen je sa za koordinaciju i nadzor svih projektnih aktivnosti. Osim toga,  zadužen je za aktivnosti organizacije i sprovođenja vježbe masovne nesreće na kojoj će sudjelovati svi projektni partneri.

  2. PP2 Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije (Hrvatska) – projektni partner;
 • kao projektni partner zadužen je za vođenje aktivnosti i kreiranje programa edukacije nemedicinskog osoblja „Reanimacija osnovnih vitalnih funkcija“

  3. PP3 Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore (Crna Gora) – projektni partner
 • kao projektni partner zadužen je za sprovođenje komunikacijski aktivnosti projekta. Partner vodi edukacije medicinskog osoblja projektnih partnera o skrbi za trauma pacijente u prekograničnom području.

Period implementacije projekta: 15.02.2020. – 14.05.2022.
Ukupna vrijednost projekta: 940.443,29 EUR
Iznos bespovratnih EU sredstava: 799.376,78 EUR
Postotak EU kofinansiranja: 85%
Ukupan iznos dodijeljenih sredstava za  Zavod za HMP Crne Gore:  244 714.65 EUR

Vrijednost bespovratnih sredstava za  Zavod za HMP Crne Gore:  208 007.45 EUR

Ciljevi i rezultati projekta

Opšti cilj projekta je uskladiti i poboljšati hitne medicinske usluge (EMS- Emergency Medical Services) u prekograničnom području s ciljem postizanja veće efikasnosti i profesionalnosti u očuvanju ljudskih života kao i pružiti zajednički odgovor u slučaju većih, masovnih nesreća na programskom području.

Specifični cilj projekta je povećanje dostupnosti i kvaliteta usluga prve pomoći djeci i mladima u prekograničnom području, a koje se namjerava postići kroz poboljšanu EMS mrežu i organizaciju treninga za ne-medicinsko osoblje u pružanju prve pomoći.


Očekivani projektni rezultati:

 • Poboljšana dostupnost i pristup EMS mreži u prekograničnom području kroz nabavku neophodne tehničke opreme- sanitetskih vozila i defibrilatora;
 • Trening program za ne-medicinske kadar u pružanju prve pomoći (CPR) – njih 970 te program obuke zaposlenih hitne medicinske pomoći- 236 osoba;
 • Izrađen zajednički, jedinstveni protokol saradnje u slučaju veće nesreće i elementarne nepogode te organizacija pokazne vježbe sa 52 učesnika;
 • Poboljšana situacija za 201.000 osoba na programskom području u domenu EMS usluge

Dosadašnje sprovedene aktivnosti

Nabavka računarske opreme i AED-ra

Saopštenje za javnost

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore je  u sklopu projekta RACE (Trka za život), od ušteda iz realizovanih nabavki, a uz prethodno odobrenje Upravljačkog tijela programa realizovao nabavku  računarske opreme i multifunkcionalnih štampača.

cfc67f13df9844cb88ca7ff90acb22f3.jpg
256b228f00aa0d8a7798fe9ed89e931d.jpg

Projekat RACE se finansira kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 i podrazumijeva usklađivanje i unaprjeđenje hitne medicinske usluge (EMS – Emergency Medical Services) u cilju postizanja veće efikasnosti i profesionalnosti u očuvanju ljudskih života kao i pružanja zajedničkog odgovora u slučaju većih, masovnih nesreća na programskom području. U skladu sa ciljem projekta, nabavljena je i računarska oprema u vrijednosti od 9,470.00 evra bez PDV.

U okviru projekta RACE, realizovana je i nabavka 20 eksternih automatskih defibrilatora (AED) koji će biti postaljeni u gradovima predviđenim projektom na javnim mjestima.Takođe, nabavljena su i dva trening AED-a za potrebe Edukativnog centra ZHMP. Vrijednost ove nabavke je 39,446.00 evra sa PDV. 

ZHMP je realizovao edukativne radionice za pravilno korišćenje AED-a i pružanja prve pomoći.

Realizovana je edukacija 150 zaposlenih iz Zavoda za HMP Crne Gore na teme: politrauma i kinematika traume kod djece i odraslih, primarno zbrinjavanje povrijeđenih, održavanje prohodnosti disajnog puta kod odraslih i djece, ventilacija i oksigenoterapija tokom transporta, cirkulacija, kontrola krvarenja, prevencija i kontrola šoka, povrede glave, kičmene moždine, grudnog koša, abomena, lokomotornog sistema, kao i ABCDE pregled djece, monitoring povrijeđenog pacijenta u toku transporta, nadoknada tečnosti i analgezija.

Realizovana nabavka medicinske i trenažne opreme za potrebe Edukativnog centra Zavoda i organizacionih jedinica HMP iz deset gradova programskog područja RACE

5928e71e8390183935defca4967491d9.jpeg
f24024b2b35d0429d663ed9a93c21b70.jpg
a8ed4d096ad724dc615e1012ac5ddebd.jpeg
35007335203d3f855096cf56306458a5.jpeg

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u prethodnom periodu u sklopu projekta RACE (Trka za život) realizovao je nabavku  medicinske i trenažne opreme za potrebe Edukativnog centra Zavoda i organizacionih jedinica HMP iz deset gradova programskog područja (Nikšić, Danilovgrad, Podgorica, Cetinje, Budva, Kotor, Tivat, Herceg Novi, Bar i Ulcinj).

Projekat RACE se finansira kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 i podrazumijeva usklađivanje i unaprjeđenje hitne medicinske usluge (EMS – Emergency Medical Services) u cilju postizanja veće efikasnosti i profesionalnosti u očuvanju ljudskih života kao i pružanja zajedničkog odgovora u slučaju većih, masovnih nesreća na programskom području. U skladu sa ciljem projekta, nabavljena je medicinska i trenažna oprema: fantom lutke, prsluka za imobilizaciju i izvlačenje (KED), pedijatrijske spinalne daske sa hedblokerima (head-blocker) i pojasevima, u vrijednosti od 18.230,41 evra sa PDV.

U okviru projekta RACE, realizovana je i nabavka 20 eksternih automatskih defibrilatora (AED) koji će biti postaljeni u gradovima predviđenim projektom. Takođe, nabavljena su i dva trening AED-a za potrebe Edukativnog centra ZHMP. Vrijednost ove nabavke je 39,446.00 evra sa PDV. 

ZHMP je realizovao edukativne radionice za pravilno korišćenje AED-a i pružanja prve pomoći za 110 pripadnika Službi zaštite i spašavanja i pripadnika Uprave policije – saobraćajne policije iz programskih Opština, kao i za 30 zaposlenih na Aerodromu u Podgorici i Tivtu.

Takođe, u sklopu aktivnosti iz projekta realizuje se edukacija 150 zaposlenih iz Zavoda za HMP Crne Gore na teme: politrauma i kinematika traume kod djece i odraslih, primarno zbrinjavanje povrijeđenih, održavanje prohodnosti disajnog puta kod odraslih i djece, ventilacija i oksigenoterapija tokom transporta, cirkulacija, kontrola krvarenja, prevencija i kontrola šoka, povrede glave, kičmene moždine, grudnog koša, abomena, lokomotornog sistema, kao i ABCDE pregled djece, monitoring povrijeđenog pacijenta u toku transporta, nadoknada tečnosti i analgezija.

Edukacija službenika Uprave policije i Službi zaštite i spašavanja u Budvi, u okviru projekra RACE

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore je u zgradi Akademije znanja u Budvi  18. novembra  u okviru projekta RACE (trka za život) realizovao jednodnevnu edukaciju za po  20 službenika iz Uprave policije ( 10 službenika iz CB Herceg Novi, 10 službenika iz OB Kotor) i 15 službenika  iz Službi zaštite i spašavanja iz Herceg Novog i Kotora.

181121 1

Službenici Uprave policije i Službi zaštite i spašavanja su prošli trening pružanja prve pomoći i obuku korišćenja automatskog eksternog defibrilatora (AED) u cilju poboljšanja dostupnosti i kvaliteta pružanja hitne pomoći.

Projekat RACE se finansira kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 i podrazumijeva usklađivanje i unaprjeđenje hitne medicinske usluge (EMS – Emergency Medical Services) u cilju postizanja veće efikasnosti i profesionalnosti u očuvanju ljudskih života kao i pružanja zajedničkog odgovora u slučaju većih, masovnih nesreća na programskom području.

Svim učesnicima po završenoj obuci uručen je edukativni i promo materijal.

Očekivani projektni rezultati biće postignuti kroz poboljšanju dostupnost i pristup EMS mreži u prekograničnom području kroz nabavku neophodne tehničke opreme, trening programe za nemedicinski kadar u pružanju prve pomoći, izradu zajedničkog protokola saradnje u slučaju veće nesreće i elementarne nepogode te organizaciju pokazne vježbe sa 52 učesnika.

Edukaciju će proći 110 policijskih službenika i 110 službenika Službi zaštite i spašavanja, iz programskog područija.

181121 2

Edukacija službenika Uprave policije i Službi zaštite i spašavanja iz Bara i Ulcinja u okviru projekra RACE

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore je u Domu solidarnosti u Sutomoru  17. novembra  u okviru projekta RACE (trka za život) realizovao jednodnevnu edukaciju za po  20 službenika iz Uprave policije ( 10 službenika iz CB Bar, 10 službenika iz OB Ulcinj) i 20 službenika  iz Službi zaštite i spašavanja iz Bara i Ulcinja.

171121 1

Službenici Uprave policije i Službi zaštite i spašavanja su prošli trening pružanja prve pomoći i obuku korišćenja automatskog eksternog defibrilatora (AED) u cilju poboljšanja dostupnosti i kvaliteta pružanja hitne pomoći.

Projekat RACE se finansira kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 i podrazumijeva usklađivanje i unaprjeđenje hitne medicinske usluge (EMS – Emergency Medical Services) u cilju postizanja veće efikasnosti i profesionalnosti u očuvanju ljudskih života kao i pružanja zajedničkog odgovora u slučaju većih, masovnih nesreća na programskom području.

U tom smislu, ZHMP će narednih dana organizovati  edukativne radionice za Službenike Uprave policije i Službe zaštite i spašavanja iz Nikšića, Danilovgrada, Podgorice, Cetinja, Budve, Kotora, Tivata i Herceg Novog.

Svim učesnicima po završenoj obuci uručen je edukativni i promo materijal.

Očekivani projektni rezultati biće postignuti kroz poboljšanju dostupnost i pristup EMS mreži u prekograničnom području kroz nabavku neophodne tehničke opreme, trening programe za nemedicinski kadar u pružanju prve pomoći, izradu zajedničkog protokola saradnje u slučaju veće nesreće i elementarne nepogode te organizaciju pokazne vježbe sa 52 učesnika.

Edukaciju će proći 110 policijskih službenika i 110 službenika Službi zaštite i spašavanja, iz programskog područija.

171121 2

ZHMP održao edukativnu radionicu za zaposlene na Aerodromu

9d0aa49bcbea6a0e8ea4b54bc3ef7097.jpg
b1dd6f2a57d18b613d1bacbb2d31db8b.jpg
7a18e951bd4c1448b80c6a4300659dee.jpg

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore juče je na aerodromu “Golubovci” u okviru projekta RACE (trka za život) realizovao jednodnevnu edukaciju 30 zaposlenih na Aerodromu u Podgorici i Tivtu. Zaposleni na aerodromima su prošli trening pružanja prve pomoći i obuku korišćenja automatskog eksternog defibrilatora (AED) u cilju poboljšanja dostupnosti i kvaliteta pružanja hitne pomoći.

Projekat RACE se finansira kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 i podrazumijeva usklađivanje i unaprjeđenje hitne medicinske usluge (EMS – Emergency Medical Services) u cilju postizanja veće efikasnosti i profesionalnosti u očuvanju ljudskih života kao i pružanja zajedničkog odgovora u slučaju većih, masovnih nesreća na programskom području.

U tom smislu, ZHMP će, pored jučerašnjeg treninga, organizovati još pet edukativnih radionica za 110 pripadnika Službi zaštite i spašavanja i pripadnika Uprave policije – saobraćajne policije iz programskih Opština (Nikšić, Danilovgrad, Podgorica, Cetinje, Budva, Kotor, Tivat, Herceg Novi, Bar i Ulcinj). Svim učesnicima po završenoj obuci uručen je edukativni i promo materijal.

Očekivani projektni rezultati biće postignuti kroz poboljšanju dostupnost i pristup EMS mreži u prekograničnom području kroz nabavku neophodne tehničke opreme, trening programe za nemedicinski kadar u pružanju prve pomoći, izradu zajedničkog protokola saradnje u slučaju veće nesreće i elementarne nepogode te organizaciju pokazne vježbe sa 52 učesnika.

Sljedeći trening će se organizovati 16. novembra u Sutomoru, zatim u Budvi 17. i 18. novembra, potom narednog dana u Nikšiću zaključno sa 22. novembrom kada će biti organizovan još jedan trening u Podgorici.

6. PMT sastanak projekta Race održava se danas u prostorijama vodećeg projektnog partnera – Doma zdravlja u Mostaru

e0020de8960141e30d0475b5a0d4255b.jpg
f1374fdac75aea2aeb0e8eb9ffe53e98.jpg
62ed81dbf0148b7032da3560d5fe2aac.jpg
ca0c1232673442c95c5fd2b30fb514ae.jpg

Sastanku prisustvuju predstavnici sva tri projektna partnera – Dom zdravlja Mostar, Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije i Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore.

Cilj ovog sastanka je pregled i revidiranje svih projektnih aktivnosti.

Uporedo s PMT sastankom, također, u edukacijskom centru Službe hitne medicinske pomoći u toku je edukacija edukatora reanimacija osnovnih vitalnih funkcija od strane hrvatskih partnera.

Edukacija iz oblasti reanimacije osnovnih vitalnih funkcija u okviru IPA CBC projekta RACE

Dom zdravlja Mostar, u svojstvu vodećeg partnera projekta, 15.02.2020. godine, započeo je realizaciju projekta “Utrka za život ” (akronim projekta RACE), sa dvije partnerske organizacije u okviru programa “Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska- Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020”, kojeg sufinancira Europska unija. Projekt traje ukupno 24 mjeseca, odnosno do 14.02.2022.

Glavni cilj projekta je poboljšanje kvalitete usluga u javnom zdravstvu i socijalnoj skrbi u prekograničnom području. Projekt je fokusiran na povećanje dostupnosti kvalitetne usluge hitne medicinske pomoći u pograničnom (CBC) području, točnije na području grada Mostara, Zagrebačke županije i Crne Gore.

 Ovim projektom, zajednički je definiran program obuke “Reanimacija osnovnih vitalnih funkcija” na način gdje se edukacija odvija prema pravilima i standardima programa reanimacije, provodeći se u manjim skupinama od 5 sudionika pod vodstvom ovlaštenih edukatora. Ovom edukacijom je predviđeno 200 polaznika što znači da je broj ograničen, a jučer je prvih 20 sudionika uspješno prošlo obuku.Svi polaznici dobivaju certifikat o stečenoj sposobnosti reanimacije i rukovanja s AVD-om (defibrilatorom).

Nakon jučerašnje edukacije dobili smo sve pohvale od strane svih polaznika za odlično organiziran i konceptualiziran tečaj što nam zaista puno znači 

Također, upućujemo sve pohvale i zahvale svim sudionicima koji su iskazanim interesom, angažmanom, voljom i izdvojenim vremenom dokazali kako su odlučni u namjeri pomoći drugima te svladanim vještinama iz navedene oblasti, postali kvalificirani za takav humani podvig!

Danas je u tijeku obuka druge skupine od 20 polaznika kojima želimo uspješan i produktivan rad.

6e9060d35efe5bcbdff70cd2bf6be274.jpg
4e02b5ce5213e4a0bc497ccd2bd19eb9.jpg
c5d246c58e89fad3bf6c8e74b064548e.jpg
d7a913d859abbe9d9409ae51142da27f.jpg
767870520f271c06ee048f74c10eb02c.jpg
13a8d0a7b1c6748582f61915bdc6d032.jpg
ddd70086fae18a485251cc3c3105c5cc.jpg
3c143767d6a4ea58bc7402f12ea72639.jpg
ab0f65b95e0280e8f4f0a9bf99ccab14.jpg
c85d87548f8dd9df6ee04c39d2850af7.jpg

Obavještenje za medije

271020 1
Race for life plakat

Zavod za HMP u fazama realizuje projekat “ RACE ”u okviru odobrenih Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora. U prvoj fazi projekta realizovana je nabavka 3 reanimobila, a ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava  za Zavod za HMP Crne Gore : 244 714.65 EUR bez PDV-a.

Vozila su mogla biti raspoređena u 3 (tri) od 10 (deset) gradova koji su programsko područje. Uzimajući u obzir prethodnu raspodjelu vozila po organizacionim jedinicama, obimu posla i trenutnog stanja voznog parka vozila su raspoređena  Jedinicama za HMP Podgorica, Nikšić i Budva.

Partneri na projektu su Dom zdravlja Mostar, Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke Županije i Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore.

Zajednički pristup projekta je uskladiti kvalitet, standard, procedure, opremu i stručnu osposobljenost kadrova kojima je zajednički cilj unaprijediti kvalitet usluge na lokalnom nivou i pograničnom području, tako da se slijedeće faze projekta realizuju kontinuirano u naredne dvije godine sa nabavkom medicinske I trenažne opreme, edukaciji medicinskog I nemedicinskog kadra.

Vodimo aktivnu politiku obnavljanja voznog parka i stvaranja što kvalitetnijih uslova za transport pacijenata, i od decembra 2016.godine do danas obezbijeđeno je 21 novo vozilo.

Zavod za HMP Crne Gore pruža medicinske usluge svakog dana od 00-24h 365 dana u godini svim pacijentima, a trenutni rad Zavoda za HMP je usklađen sa aktuelnom epidemiološkom situacijom uzrokovanom COVID infekcijom.

Naši medicinski timovi pružaju usluge kako u ambulanti, tako i na terenu pacijentima sa simptomima kovid infekcije, čineći maksimalne napore kako bi kvalitet medicinskih usluga bio što bolji u datim okolnostima.

Rad organizacionih jedinica Zavoda za HMP  funkcioniše preko medicinskih timova, a broj medicinskih timova je određen sa važećim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Način organizacije rada u Zavodu za HMP je koncipiran da po prijemu i trijaži poziva na 124 koji se obavlja od strane dežurnog doktora medicine, medicinski timovi na teren izlaze u skladu sa raspoloživim medicinskim ekipama u datom trenutku.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Ova podstranica finansira se uz pomoć Evropske unije. Sadržaj podstranice je isključiva odgovornost projektnog partnera JZU Zavoda za hinu medicinsku pomoć Crne Gore i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.

CG