Radna posjeta Norveškoj u sklopu projekta P88

Direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Prim. Mr Sci. Dr med. Vuk Niković sa saradnicima pomoćnicom direktora za zdravstvenu djelatnost i koordinaciju rada jedinica ZHMP dr Dubravkom Rakočević i rukovodiocem jedinice hitne pomoći u Bijelom Polju dr Milošem Šaponjićem, učestvovao je na konferenciji “CBRN Urgentna Medicina” u okviru projekta P88 u Oslu. U glavnom gradu Norveške bilo je 27 delegata iz zemalja Jugoistočne Evrope. Na radnim sastancima dogovoren je način vođenja tri nacionalna treninga koja će u maju 2024. godine biti održana u Crnoj Gori, kao i dalja saradnja učesnika projekta.

Zavod za HMP dobio je pet trenera/instruktora koji su prošli obuku iz hemijsko – biološko – nuklearnih akcidenata. Značaj projekta P88 je višestruk, jer zahvaljujući njemu Zavod za hitnu medicinsku pomoć postaje prva zdravstvena ustanova u Crnoj Gori koja je obučena i opremljena da bude podrška u slučaju hemijsko – biološko – nuklearnih akcidenata.

Zavod za HMP Crne Gore do sada je u sklopu projekta P88 dobio novo sanitetsko vozilo i opremu za CBRN zaštitu i treninge.

PR služba Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore

CG