Raspisan tender za adaptaciju pet jedinica hitne pomoći

Uprava za kapitalne projekte raspisala je tender za adaptaciju pet jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u vrijednosti od 500.000 eura + PDV. Biće adaptirane jedinice u Nikšiću, Budvi, Baru, Beranama i Bijelom Polju. Sredstva je obezbijedilo Ministarstvo zdravlja iz kapitalnog budžeta, dok je Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore iz sopstvenih sredstava obezbijedio novac za crtanje projekata.

Projekat podrazumijeva adaptaciju prostora i nabavku kompletne nove medicinske opreme. Pet jedinica za koje je raspisan tender zatečene su u lošem stanju i do sada nisu adaptirane, pa će njihovo obnavljanje podići pružanje zdravstvene zaštite na viši nivo. U pripremi je izrada tenderske dokumentacije za adaptaciju jedinica u Kolašinu, Herceg Novom i na Žabljaku, što će Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore finansirati iz sopstvenih sredstava.

CG