Studenti Arhitektonskog fakulteta projektovaće radove na adaptaciji jedinica ZHMP

Studenti završne godine Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, pod mentorstvom svojih profesora, radiće projekte adaptacije sedam jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Kotoru, Mojkovcu, Zeti, Pljevljima, Danilovgradu, Plavu i Andrijevici.

Tim povodom, ministar zdravlja Dragoslav Šćekić, direktor Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore Prim Mr Sci. Dr med. Vuk Niković i dekanka Arhitektonskog fakulteta prof. dr Svetlana Perović, potpisali su danas u Ministarstvu zdravlja  Memorandum o saradnji.

Ovo je prvi put da javna zdravstvena ustanova sarađuje se akademskom zajednicom, u namjeri prilogođavanja izgleda prostornih kapaciteta hitne medicinske pomoći standardima savremene medicine.

Takođe, ovo će biti primjer uspješne saradnje Ministarstva zdravlja i akademske zajednice – Arhitektonskog fakulteta, a cilj je uspostavljanje dugoročnog partnerstva koje se temelji na zajedničkim aktivnostima i iskorišćavanju potencijala akademske zajednice na obostrani interes.

Studenti Arhitektonskog fakulteta već danas su u dvije grupe posjetili jedinice hitne pomoći u Zeti i Danilovgradu, nakon čega će početi sa izradom projekata adaptacije.

Akademci će raditi pod mentorstvom svojih profesora i saradnika na predmetu Arhitektura unutrašnjih prostora I. Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore će, u dogovoru sa Ministartsvom zdravlja, obezbijediti nagradi fond za idejna rješenja koja budu izabrana i data na realizaciju.

CG