Nastavak kontinuiranih medicinskih edukacija: Obuka iz traume za medicinske tehničare Zavoda

 U Bijelom Polju je održana dvodnevna edukacija za medicinske tehničare Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore iz sjevernog regiona.

U edukaciji je učestvovalo 130 tehničara. Predavači su dr Davor Bulatović i dr Dragutin Cimbaljević, specijalisti ortopedije i ortopedske traumatologije. Kontinuirane medicinske edukacije organizuje Centar za edukaciju Zavoda za HMP.

CG