NOVO SANITETSKO VOZILO IZ PROJEKTA P88 EVROPSKE UNIJE

Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić predao je ključeve novog sanitetskog vozila dr Milošu Šaponjiću, rukovodiocu jedinice Zavoda zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Bijelom Polju. Sanitetsko vozilo obezbijeđeno je iz Projekta 88 Evropske unije, u kome učestvuje i Zavod za hitnu medicinsku pomoć, uz podršku Ministarstva zdravlja. Projekat se odnosi na pružanje pomoći u slučaju nuklearno – hemijsko – biološkog akcidenta. Vrijednost vozila je 53.850 eura bez PDV-a.

Ministar zdravlja, Dragoslav Šćekić, zahvalio je partnerima iz EU na pomoći i istakao značaj pripremljenosti sistema zdravlja za eventualne krizne situacije.
“Takođe podrška i pohvale za Zavod za hitnu medicinsku pomoć i direktora Nikovića, koji  sa svojim timom uspješno vodi projekat i stvara uslove da naš Zavod bude prva  ustanova koja će biti opremljena za adekvatno reagovanje u vanrednim situacijama koje se odnose na  hemijsko biološko radiološke i nuklearne akcidente”, kazao je Šćekić.

 Ministar je izrazio nadu da će se  sanitetsko vozilo koje je dobila jedinica u Bijelom Polju što manje koristiti ali i da će u slučaju potrebe ono značajno olakšati rad medicinskim ekipama koje su često na terenu i obavljaju najvažnije zadatke u zaštiti zdravlja onih kojima je pomoć najpotrebnija.

Vozilo je Zavodu isporučio Naučno-tehnološki centar u Ukrajini. Iz Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori poručili su da novo sanitetsko vozilo, nabavljeno u okviru projekta, predstavlja ključnu prekretnicu u jačanju sposobnosti Crne Gore za reagovanje u slučaju katastrofa i hitne medicinske pomoći.

 “Najsavremenije vozilo hitne pomoći biće isključivo posvećeno CBRN hitnoj medicinskoj upotrebi, jačajući kapacitet Centra za obuku u slučaju katastrofa i hitne medicinske pomoći u Crnoj Gori. Obezbjeđivanjem ove esencijalne CBRN opreme, STCU ima za cilj da podrži unapređenje nacionalnih i regionalnih institucija za obuku i pružalaca nacionalnih službi hitne medicinske pomoći”, saopštili su iz Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore Prim. Mr sci. Dr med. Vuk Niković istakao je značaj pomoći partnera iz Evropske unije.

Zavod će iz Projekta 88, uz podršku Ministarstva zdravlja, dobiti i opremu za CBRN zaštitu, kao i opremu za trening. Time će uskoro postati prva zdravstvena ustanova u Crnoj Gori koja posjeduje opremu za CBRN zaštitu. U sklopu projekta obučeno je pet instruktora (dva doktora specijaliste urgentne medicine i tri tehničara) za obuku u slučaju Hemijsko Biološko Radiacionog akcidenta.

CG