EDUKACIJA “NAPREDNO ODRŽAVANJE ŽIVOTA PACIJENTA S TRAUMOM”

Turska Agencija za saradnju i koordinaciju TIKA, u saradnji sa Zavodom za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, organizovala je edukaciju “Napredno održavanje života pacijenta s traumom”. Edukacije za zaposlene Zavoda održane su 23, 24. i 25. juna u Podgorici, a edukatori su bili ljekari – treneri iz Turske.

Edukaciju je svečano otvorio direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore dr Vuk Niković, koji je poručio da Zavod za HMP, prvi put u istoriji, školuje spostveni kadar za instruktore sa licencom.

Po prvi put od osnivanja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore školujemo sopstveni kadar za instruktore sa licencom koji će u budućnosti biti okosnica novog Centra za edukaciju. Zaposleni po prvi put kroz kontinuirani trening sa međunarodnim trenerima svoja znanja unaprjeđuju i postajemo adekvatan partner koji će u budućnosti edukovati i van granica Crne Gore“, poručio je Niković.

CG