SASTANAK REGIONALNE RADNE GRUPE ZA “PROJEKAT 88” U TIRANI

Direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć dr Vuk Niković i pomoćnica direktora za zdravstvenu djelatnost i koordinaciju rada jedinica ZHMP dr Dubravka Rakočević prisustvovali su sastanku regionalne radne grupe za Projekat 88 u Tirani.

Projekat se implementira u korist partnerskih zemalja Jugoistočne i Istočne Evrope (SEEE) Inicijative za hemijske, biološke, radiološke i nuklearne (CBRN) centre izvrsnosti Evropske unije (CoE), a to su: Republika Albanija, Republika Jermenija, Republika Azerbejdžan, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Moldavija, Crna Gora, Republika Srbija i Ukrajina. Trajanje projekta je do 2025 godine. Ukupna vrijednost projekta je 5 400 000 eur.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore iz projekta povlači novčana sredstva u vrijednosti od 224.282 € sa PDV-om. Svi trezi, vježbe i edukacije finansiraju se iz projekta. Direktor Zavoda dr Niković potpisao je ugovor o nabavci sanitetskog vozila i opeme za CBRN zaštitu kao i oprema za trening. Realizacija ugovora je u roku od dva mjeseca od dana potpisivanja.

U sklopu projekta obučeno je pet instruktora (dva doktora specijaliste urgentne medicine i tri tehničara) za obuku u slučaju Hemijsko Biološko Radiacionog akcidenta. U narednom periodu, do kraja projekta, održaće se tri nacionalna treninga kao i jedna nacionalna vježba. Sertifikovani instruktori kasnije će moći da obučavaju ciljane grupe u svojim državama u pružanju pomoći i reagovanju u slučaju hemijsko biološko radijacijskog akcidenta.

CG