USPJEŠNO ZAVRŠENE EDUKACIJE LJEKARA ZHMP IZ CENTRALNE REGIJE 

Zavod za hitnu medicinsku pomoć nastavlja sa kontinuiranim medicinskim eduakcijama zaposlenih. 19. i 20. maja u Podgorici su održane edukacije za ljekare Zavoda iz centralne regije. Teme edukacija bile su akutni koronarni sindrom, trauma, disajni put i KPCR. Edukacije je otvorio direktor Zavoda za HMP dr Vuk Niković. Direktor je učesnicima poželio dobrodošlicu i naglasio je da je edukacija zaposlenih jedan od glavnih zadataka zavoda. 

Naše ljekare edukovali su mr sci. dr med. Siniša Dragnić, dr sci. dr med. Aleksandar Jušković, dr Ljubica Radunović, dr Goran Marjanović i dr Ivana Lončar. Sertifikate su dobila 42 ljekara Zavoda za HMP. U pripremi su edukacije za ljekare iz južne i centralne regije.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u kontinuitetu organizuje i sprovodi edukacije za zaposlene, u cilju podizanja kvaliteta usluga iz oblasti ambulantnog i terenskog urgentnog zbrinjavanja oboljelih i povrijeđenih.

CG