Primopredaja ključeva novih reanomobila: Vidljivi rezultati odgovornog rada i kontinuiranih ulaganja u sistem Hitne pomoći

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore je, uz podršku resornog Ministarstva, realizovao nabavku dva savremena, kompletno opremljena sanitetska vozila u cilju unaprjeđenja rada službi Hitne pomoći, uslova rada za sve zaposlene Zavoda kao i brže, bolje i efikasnije zdravstvene zaštite za sve građane Crne Gore. Sredstva za nabavku jednog vozila obezbijeđena sz iz sredstava opredijeljenih za kapitalne izdatke za 2022. godinu, dok su sredstva za nabavku drugog vozila izdvojena iz ušteđenih sredstava Zavoda. Vrijednost vozila iznosi 84.987,98 eura. Jedno vozilo je opredijeljeno za jedinicu Zavoda za HMP u Kotoru, a drugo za buduću jedinicu Zavoda za HMP u Gusinju koja će uskoro biti otvorena.

Ministar zdravlja Crne Gore g-din. Dragoslav Šćekić predao je ključeve novih vozila zaposlenim Zavoda i tom prilikom istakao da nabavka još dva reanomobila predstavlja značajan korak ka unaprjeđenju kvaliteta zdravstvene zaštite zato što su za jedan kratak vremenski period, poslije deset godina, službe Hitne pomoći dobile 14 novih vozila raspoređenih širom Crne Gore. Primopredaji ključeva prisustvovao je šef organizacione jedinice Zavoda za HMP u Kotoru dr Jovan Milović.

 “Upravo hoćemo da pošaljemo poruku da kada se racionalno ponašaju menadžementi naših jedinica u okviru zdravstvnog sistema onda dobijamo i mogućnost da iz sopstvenih sredstava možemo da kupimo vozila, kao što je jedno vozilo upravo iz sopstvenih sredstava Zavoda a drugo iz kapitalnog budžeta”, rekao je ministar zdravlja i dodao da to pokazuje da kada se odgovorno radi u interesu zdravstvenog sistema – otvaraju se i nove mogućnosti.

 “To pokazuje”, istakao je ministar Šćekić, “gotovo svakodnevno ulaganje u zdravstveni sistem od najmanjeg do najvećeg nivoa” i najavio skoro otvaranje novih odjeljenja širom Crne Gore kojom prilikom će javnost biti upoznata sa rezultatima i time koliko se u poslednjih mjeseci rekonstruisalo i gradilo u korist pacijenata i cjelokupnog crnogorskog zdravstvenog sistema.

 Direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore dr Vuk Niković zahvalio se Ministarstvu zdravlja Crne Gore na razumijevanju i podršci koju pružaju a u cilju unaprjeđenenja sistema Hitne medicinske pomoći i uspostavljanja savremenih, evropskih standarda u jedinicama Hitne pomoći širom Crne Gore. Dr Niković je istakao da je od 15. juna 2021. godine odlučeno da se vrlo zapušten sistem Hitne medicinske pomoći prilagodi standardima savremene urgentne medicine.

 “Vozni park se nije obnavljao dugi niz godina. Svi se nalazimo na istom zadatku da zdravstveni sistem podignemo na veći nivo jer živimo u 21. vijeku i u savremenim zdravstvenim sistemima Hitna pomoć je vrlo bitna karika koja štedi zdravstveni sistem, smanjuje stepen invaliditeta i koja pružanjem medicinske usluge na nivou države i unutar zdravstvenog sistema podiže nivo zdravstvene zaštite na najveći mogući nivo”, kazao je prilikom premopredaje ključeva direktor Zavoda dr Niković.

Dr Niković je naveo da je u pitanju primjer partnerske saradnje, te da po prvi put unutar zdravstvenog sistema postoji prava komunikacija.

 “Ponavljam, živimo u 21. vijeku – u pretpristupnim smo pregovorima sa Evropskom unijom i prosto ne možete kao turistička destinacija ništa uraditi ako nemate segment Hitne medicinske pomoći razvijen na pravi i adekvatan način”, istakao je dr Niković i dodao da je ovo “samo početak i idemo dalje” jer se proces modernizacije i unaprjeđenja zdravstvenog sistema mora dovesti do kraja i prilagoditi standardima kojima težimo.

CG