Druga grupa polaznika završila školu FAST ultrasonografije

Druga grupa polaznika završila je danas trodnevnu kontinuiranu medicinsku edukaciju za FAST ultrasonografiju. Edukacija je uspješno završena dodjelom sertifikata u Domu zdravlja Podgorica.

Polaznici nakon prvog dana teoretske i praktične nastave, druga dva dana edukacije održali u kabinetima za ultrazvuk u Domu zdravlja Podgorica, gdje su obavili ultrazvuk zakazanim pacijentima Doma zdravlja koji su nakon obavljenog pregleda uredno dobili ljekarski izvještaj.

Podsjetimo, prva grupa specijalista Zavoda je školu pohađala od 16-18. decembra. Kurs I kategorije, akreditovan od strane Ljekarske Komore Srbije, održale specijalisti radiolozi dr Gordana Santrač Stijak, dr Jelica Vukmirović, dr Marina Lečić kao i prof. anatomije sa Medicinskog fakulteta u Beogradu dr Lazar Stijak iz Udruženja za medicinsku edukaciju “ZeM eho edukacija”. Po završetku edukacije polaznici dobijaju sertifikat o završenoj urgentnoj ultrasonografiji.

Fast (FAST-Focused Assessment with Sonography for Trauma) je tehnika koja se obavlja još u vrijeme inicijalnog pregleda pacijenta sa traumom (u urgentnom centru ili službi Hitne pomoći). Glavni cilj ovog pregleda je da identifikuje slobodnu intraperitonealnu tečnost omogućavajući trenutni nastavak liječenja u operacionoj sali ili sa druge strane nastavak pregleda drugim imidžing metodama. Fast tehnika je u potpunosti zamijenila dijagnostičku peritonealnu lavažu kao poželjni početni metod za procenu hemoperitoneuma. Prednosti primjene ultrazvuka u traumi su brojne, FAST pregled je brz, jednostavan, bezbjedan, nema kontraindikacija, ne zahtijeva transport pacijenta, ne zahtijeva prethodnu pripremu, može da se ponovi više puta.

CG