Znakovi smrti

Kod onesviješćene osobe, pogotovo ako je u stanju ohlađenosti, disanje i puls mogu biti toliko oslabljeni da ih ne možemo utvrditi. Zato provjerom disanja i pulsa ne možemo sa sigurnošću utvrditi smrt.

Najraniji sigurni znakovi smrti su: mačje oko, mrtvačke pjege i mrtvačka ukočenost.

Mačje oko

Ako se očna jabučica mrtvaca postranično pritisne, zjenica se izdužuje i postaje ovalna.

Mrtvačke pjege

Modroljubičaste su boje. Nastaju zbog slivanja krvi u najniže djelove tijela. Vide se na koži one strane tijela na kojoj mrtvac leži. U početku su pomične, tj. ako mrtvaca okrenemo i pjege će se preseliti opet u najniže djelove tijela. Mrtvačke pjege počinju se javljati 30 – 60 minuta nakon smrti.

Mrtvačka ukočenost

Mrtvo tijelo u početku je mlohavo. Dva do četiri sata nakon smrti započinje kočenje pojedinih zglobova, a 6 – 8 sati nakon smrti cijelo je tijelo ukočeno.

Pročitajte još:

Nacionalni vodič – Sepsa

Nacionalni vodič – Higijena ruku

Nacionalni vodič – Medikamentozna terapija kancerskog bola

CG