Trovanja

Ako pacijent pokazuje bilo kakve znakove životno ugrožavajućeg stanja, kao što je pospanost, epileptični napadi, poteškoće u disanju, povraćanje, nakon izloženosti otrovu odmah pozovite službu hitne medicinske pomoći. Hemijske opekotine, ako su u pitanju praškaste hemikalije očetkajte ih rukavicom ili komadom odjeće. Svu kontaminiranu odjeću skinite, pazeći da se vi ne kontaminirate tokom tog procesa. Ako je došlo do kontakta kiseline ili baze sa kožom ili okom odmah započnite sa ispiranjem zahvaćenog područja velikim količinama vode. Progutani otrovi, nemojte žrtvama ništa davati na usta jer može biti štetno. Nema adekvatnog dokaza da uzimanje vode ili mlijeka donosi benefit ovim pacijentima tokom pružanja prve pomoći.

CG