Stabilizacija vratne kičme

Osobe koje pružaju prvu pomoć bi trebalo da posumnjaju na povredu vratne kičme ako povrijeđena osoba ima jedan od sljedećih faktora rizika:

  • dob < 65 godina starosti
  • vozač, putnik, pješak, u saobraćajnom udesu motornim vozilom, motorom ili biciklom
  • pad sa visine veće od visine osobe pri uspravnom stavu
  • trnjenje ekstremiteta
  • bol ili osjetljivost u predjelu vrata ili leđa
  • senzorni deficit ili slabost mišića torza ili gornjih ekstremiteta
  • povrijeđena osoba nije potpuno svesna ili je intoksicirana
  • ostale bolne povrede, posebno u predjelu glave ili vrata
  • djeca ispod 2 godine starosti ili starija djeca sa povedom glave ili vrata

Glavu treba manuelno stabilizirati tako da se ograniče pokreti glave, vrata i kičme.

CG