Sektor za zdravstvenu djelatnost i koordinaciju rada jedinica ZHMP

– Pomoćnik direktora
– Glavna sestra Zavoda
– Saradnik-referent za obezbjeđenje ljekova i sanitetskog materijala i održavanje medicinske opreme

CG