Rane i ogrebotine

Površinske rane i ogrebotine trebalo bi temeljito isprati velikom količinom tople vode ili vode na sobnoj temperaturi sa ili bez sapuna sve dok u rani ima stranog tijela. Hladna voda je jednako učinkovita kao i topla voda, ali nije tako ugodna. Ako je tekuća voda nedostupna, koristiti bilo koji izvor čiste vode. Manje rane treba prekriti antibiotskom kremom ili mašćui i čistim okluzivnim pokrovom. Na ranu nanesite antibiotsku mast ili kremu samo ako je rana abrazija ili površna ozljeda i samo ako žrtva nema alergiju na antibiotike.

CG