Pozicioniranje pacijenta

Po pravilu pacijenta ne treba micati, pogotovo ako sumnjate, po položaju žrtve ili prirodi ozljeda, da žrtva može imati ozljede kičme!

Postoje slučajevi kada pacijenta treba premjestiti:

  • Ako je područje nesigurno za spasioca ili pacijenta, pomaknite pacijenta na sigurno mjesto, ako je to sigurno učiniti.
  • Ako je pacijent licem prema dolje i ne reagira, okrenite pacijenta licem prema gore
  • Ako pacijent ima poteškoća s disanjem zbog obilnog sekreta ili povraćanja, ili ako ste sami i morate ostaviti pacijenta da biste otišli po pomoć, postavite ga u koma položaj.
  • Ako pacijent pokazuje znakove šoka, postavite ga da leži na leđima. Ako nema dokaza traume ili ozljede, podići noge za oko 30 ° do 45 ° .Ne podizati noge ako pokret ili položaj uzrokuje bol pacijentu.
CG