Postupak najave službenog puta

Obaveza odgovornih medicinskih tehničara (za medicinske tehničare i vozače) i rukovodioce organizacionih jedinica Zavoda (za ljekare) je sledeće:

– Na zvaničnu elektronsku adresu Zavoda dostaviti izvještaj o najavi službenog puta neposredno pred odlazak na službeni put;
– Nakon dostavljene najave služba za ekonomsko-finansijske poslove otvara putni nalog;
– Isplata putnog naloga, odnosno pripadajućih troškova, vrši se dan nakon povratka sa službenog puta, a jedino po dostavljenom izvještaju o vremenu provedenom na službenom putu.

Pomenuti izvještaj dostavlja odgovorna osoba iz organizacione jedinice koja potpisuje isti.

Neradnim danim administracije potrebno prethodno navedeno dostaviti prvog sledećeg radnog dana.

Uredbu o nadoknadi troškova državnim službenicima i namještenicima pročitajte OVDJE

CG