Krvarenje

Kontrola krvarenja je osnovna vještina prve pomoći, a jedna od nekoliko akcija kojima možete kritički uticati na ishod.

Direktan pritisak – krvarenje se najbolje kontrolše primjenom direktnog pritiska do zaustavljanja krvarenja. Pritisak mora biti čvrst i mora se održavati duže vrijeme.

Metode direktnog pritiska: 

direktni pritisak gazom ili drugom tkaninom postavljen iznad izvora krvarenja. Ako se krvarenje nastavi, nemojte uklanjati već postavljenu gazu, dodajte više gaza na vrhu i primijenite veći pritisak. Ako nije moguće osigurati kontinuirani pritisak, zamotajte elastični zavoj čvrsto preko gaze.

Elevacija ekstremiteta

Povrijeđeni ekstremitet (ruku ili nogu) treba držati u povišenom položaju.

Kompresivni zavoj

Ako je direktni pritisak izvršen preko jastučića gaze, on se ne skida nego se preko njega postavlja novi, debeli sloj gaze koji se fiksira zavojnom trakom ili trouglom maramom. – Pritisak na arteriju iznad rane

To su obično natkoljenična i nadlaktična arterija. Primjenjuje se kada direktni pritisak na ranu ne zaustavlja krvarenje ili kad ne raspoložemo kompresivnim zavojem. Ovo ne može biti primarni ili jedini način zaustavljanja krvarenja, nego kao dopuna direktnom pritisku.

Tourniquet

Zbog mogućih negativnih učinaka tourniqueta i poteškoća u njegovoj pravilnoj primjeni, korišćenje podveza za kontrolu krvarenja ekstremiteta je naznačeno samo ako direktni pritisak nije učinkovit ili nije moguć.

CG