Koma položaj

Ako morate pacijenta ostaviti da biste otišli po pomoć, a ako nije pri svijesti, ima poteškoća s disanjem zbog obilnog sekreta ili povraćanja, okrenite ga u koma položaj (HAINES položaj). Okretanjem pacijenta u taj položaj osiguravate da je otvoren zračni put pacijetna i da u slučaju povraćanja ne dođe do gušenja.

CG