slajd5-1
slajd7
gal1
slajd3

Katedera za urgentnu medicinu uskoro na Medicinskom fakultetu UCG

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore ostvario je saradnju sa Katedrom urgentne medicine na…

Održana edukacija iz poremećaja srčanog ritma za ljekare ZHMP

Edukativni centar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore nastavio je sa kontinuiranim…

Uveden Trijažni skor

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore donio je odluku o uvođenju Trijažnog skora. Trijaža…
CG