Održna edukacija iz FAST ultrasonografije

Centar za edukaciju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore organizovao je 10, 11. i 12. maja edukaciju iz fast ultrazvuka u urgentnim stanjima.

Edukacija za ljekare Zavoda za HMP sadrži osnove ultrazvučne dijagnostike, FAST protokol, ultrazvučnu dijagnostiku kod akutnog abdomena i patoloških stanja organa trbuha i male karlice. Zahvaljujući saradnji sa Kliničkim cdentrom Crne Gore edukovan je i jedan ljekar Urgentnog centra.

Predavači su dr Lazar Stijak, dr Gordana Stijak Santrač i dr Jelica Vukmirović. Učesnicima su na kraju edukacije dodijeljeni sertifikati.

CG