Uveden Trijažni skor

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore donio je odluku o uvođenju Trijažnog skora.


Trijaža pacijenata odmah po dolasku u jedinicu hitne pomoći omogućava identifikaciju najugroženijih pacijenata, što omogućava započinjanje pružanja adekvatne hitne medicinske pomoći u optimalnom vremenu. Primjena trijažnog skora je naročito važna za pacijente sa ugroženim životnim funkcijama, pravilno kategorisanje i brži protok pacijenata i smanjenje dužine čekanja na medicinsku intervenciju.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć je prva zdravstvena ustanova u Crnoj Gori koja je uvela trijažni skor koji će biti integrisan sa novim informacionim sistemom.

CG