„Inel Medica“ donirala poveske za vađenje krvi Zavodu za HMP Crne Gore

U duhu dobre dugogodišnje saradnje i u cilju unaprjeđenja pružanja zdravstvene zaštite, kompanija „Inel Medica“ nastavlja sa donacijama medicinske opreme Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore.

U cilju modernizacije Zavoda i pobošljanja uslova rada za sve zaposlene, ali i usluga hitne medicinske pomoći, kompanija “Inel Medica” donirala je Zavodu stotinu poveski za vađenje krvi koje će biti raspodijeljene po svim jedinicama Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore.

CG