Contact

Menadžment Zavoda: 

+382 (0)20 226 081

 +382 (0)20 226 082

e-mail:  kontakt@hitna.me

Pozivni broj hitne pomoći za sve opštine: 124

 PIB: 02779773

EN