Katedera za urgentnu medicinu uskoro na Medicinskom fakultetu UCG

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore ostvario je saradnju sa Katedrom urgentne medicine na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. Cilj je pružanje podrške i saradnja sa Medicinskim fakultetom Univerziteta Crne Gore koji uskoro po prvi put uvodi specijalizaciju iz urgentne medicine.

Direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore Prim. Mr Sci. Dr med. Vuk Niković sa saradnicima učesnik je i predavač na Drugom kongresu urgentne medicine Šumadije. Dr Niković održao je predavanje „Značaj urgentne medicine za zdravstveni sistem jedne države.”

Ujedno, Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore ostvario je saradnju sa Katedrom urgentne medicine na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. Cilj je pružanje podrške i saradnja sa Medicinskim fakultetom Univerziteta Crne Gore koji uskoro po prvi put uvodi specijalizaciju iz urgentne medicine. Odluka o uvođenju specijalizacije objavljena je u Službenom listu 22.03.2024.god.

Zavod za HMP uspostavio je i saradnju sa Zavodom za hitnu medicinsku pomoć u Kragujevcu kako bi se uskladili kriterijumi i protokoli zbrinjavanja pacijenata u skladu sa kriterijumima European Resuscitation Council i Prehospital trauma life support association.

EN