Direktor Zavoda sa saradnicima u radnoj posjeti Opštini Zeta

Direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore Prim. Mr Sci. dr med. Vuk Niković sa rukovodiocem Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove Zavoda dipl. pravnikom Mladenom Milovićem boravio je danas u radnoj posjeti Opštini Zeta gdje se sastao sa predsjednikom Opštine Zeta gospodinom Mihailom Asanovićem.

Tema prvog radnog sastanka predsjednika Opštine Zeta i direktora Zavoda bila je funkcionisanje podstanice Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Podgorica u Golubovcima. U cilju unapjeđenja pružanja hitne medicinske pomoći na sastanku su dogovoreni dalji koraci ka stvaranju preduslova za otvaranje nove jedinice Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.

Kako je Zeta stekla status opštine zakonska obaveza nalaže otvaranje jedinice Hitne pomoći u Zeti koja nije trenutno prepoznata Zakonom o hitnoj medicinskoj pomoći, te je na sastanku dogovoreno da lokalna samouprava pokrene zakonsku proceduru izmjena i dopuna Zakona o hitnoj medicinskoj pomoći čime bi Zeta bila uvrštena u opštine u kojima se organizuju jedinice Hitne medicinske pomoći a što bi bio preduslov da Zavod za HMP Crne Gore uđe u izmjene Pravilnika o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, i u saradnji sa Ministarstvom zdravlja otvori novu jedinicu Hitne medicinske pomoći.

EN