logo-baner-ENG.png
logo-baner-cir.png
Poziv 124
 

Svečano otvorena rekonstruisana i adaptirana jedinica Hitne pomoći na Cetinju

 Svečano otvorena rekonstruisana i adaptirana jedinica Hitne pomoći na Cetinju

Hitna medicinska pomoć je jedan od najvažnijih segmenata svakog zdravstvenog sistema i ogledalo njegovog kvaliteta, uspješnosti i efikasnosti, zato je neophodno da iza njega stoji država u punom kapacitetu, ocijenio je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić.
To je rekao na svečanom otvaranju jedinice Hitne medicinske pomoći na Cetinju.„Danas se na Cetinju okupio lijep povod - zvanično otvaramo u potpunosti adaptiranu i opremljenu jedinicu hitne medicinske pomoći, kojom će se značajno podići nivo pružanja zdravstvene zaštite građanima Prijestonice“, rekao je Šćekić.

Prema njegovim riječima, zaposleni u hitnoj pomoći će od sada raditi u moderno uređenom i po svim standardima struke opremljenom objektu, a pacijenti dobijati zdravstvene usluge brže, kvalitenije i efikasnije.

„Ovaj projekat, vrijedan 65 hiljada eura, osmišljen je i uspješno finalizovan zahvaljujući saradnji lokalne samouprave, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i Ministarstva zdravlja. Prijestonica Cetinje, na čelu sa gradonačelnikom Nikolom Đuraškovićem, prepoznala je značaj ulaganja u zdravstveni sistem i izdvojila značajna sredstva za adaptaciju prostora hitne pomoći, na čemu im i ovom prilikom upućujem veliku zahvalnost“, poručio je Šćekić.Ministar je dodao da je je za još jedan uspješno realizovan projekat u ovoj oblasti je zaslužan i direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Vuk Niković sa svojim timom, koji ima jasno definisanu strategiju razvoja hitne službe na nivou države.

„Rezultate njihovog rada vidimo kako danas na Cetinju, tako smo im nedavno svjedočili i u Podgorici, Plužinama i ranije u Tuzima, a predstoje radovi i u Gusinju, Šavniku, Ulcinju“, naveo je Šćekić.
Prema njegovim riječima, Hitna medicinska pomoć je jedan od najvažnijih segmenata svakog zdravstvenog sistema i ogledalo njegovog kvaliteta, uspješnosti i efikasnosti, zato je neophodno da iza njega stoji država u punom kapacitetu.

„Ljekarski timovi hitne pomoći prvi su kada treba reagovati odmah i hitno, na terenu ili u ambulanti. Tu su da pomognu, zbrinu, ublaže bol kada je najteže, u bolesti ili nesreći, da pruže zdravstvenu zaštitu, brzo i efikasno, ali i sa posebnim senzibilitetom i razumijevanjem. Ne sprečava ih ništa, ni vatrena stihija, ni vodena bujica, ni bilo koja druga nedaća, da dođu do pacijenta kojem je potrebna pomoć, ponekad ugrožavajući i sopstveni život“, kazao je Šćekić.

Svi su ,kako je istakao, na žalost, svjedočili tome nedavno u nezapamćenoj tragediji koja se dogodil na Cetinju, gdje je i medicinski tim hitne pomoći bio u životnoj opasnosti, dok su pokušavali da dođu do ranjenih sugrađana i pruže im pomoć.
„Svi zaslužuju divljenje i veliko poštovanje za humanost i nesebičnost koju su pokazali“, poručio je Šćekić.Zato je, kako je kazao, zadatak i cilj Ministarstva zdravlja, da u saradnji sa menadžmentom Zavoda, sve jedinice hitne medicinske pomoći na teritoriji cijele države dovede na nivo dostojan za rad i pružanje usluga iz ove oblasti, kako bi građani imali bolju, kvalitetniju i prevashodno bržu zdravstvenu zaštitu i na tome ćemo istrajati.

„Naša vizija su modernizovane, savremeno opremljene i kadrovski jake sve zdravstvene ustanove i Klinički centar i domovi zdravlja i bolnice i hitna pomoć. To zaslužuju i naši zdravstvstveni radnici i naši građani“, zaključio je ministar.

Gradonačelnik Prijestonice, Nikola Đurašković, istakao je da je ova investicija od velikog značaja za građane Cetinja i turiste koji posjećuju grad kako bi dobili adekvatnu stručnu pomoć u slučaju hitne medicinske potrebe.

“Snažno smo opredijeljeni da podržimo zdravstveni sektor i zajednički radimo na unaprijeđenju uslova rada medicinskih radnika kroz nove investicije u infrastrukturu, bolju tehničku opremljenost i nove stambene politike”, rekao je Đurašković.Prema njegovim riječima, realizuju aktivnosti i projekte koji imaju za cilj da zadrže medicinski kadar na Cetinju i na taj način održe i unaprijede standarde pružanja zdrastvenih usluga u gradu.

“Kreiranje novih stambenih politika, kojima se stiču uslovi da medicinski kadar u profesionalnom smislu ostane dugoročno vezan za Cetinje, jedan je od naših ključnih prioriteta”, poručio je Đurašković.

Kako je kazao, partnerstvo sa Ministarstvom zdravlja i zdravstvenim ustanovama na Cetinju garancija su da će i u narednom periodu realizovati nove slične investicije, koje će zaposlenima u medicinskim ustanovama omogućiti bolje uslove rada, a samim tim i pružanje boljih i kvalitetnijih medicinskih usluga svim našim sugrađanima.“Vrijedni ljekari i medicinsko osoblje cetinjske hitne pomoći su svojim radom i zalaganjem zaslužili podršku i bolje uslove za obavljanje svakodnevnih aktivnosti, zbog čega smo danas svi zajedno posebno ponosni na realizaciju ovog projekta”, kazao je Đurašković.

On je zahvalio Šćekiću i direktoru Zavoda za hitnu medincinsku pomoć, Nikoviću na, kako je rekao, snažnoj podršci u realizaciji ovog projekta.

“Siguran sam da je ovo samo jedna u nizu zajedničkih investicija kojima ćemo značajno unaprijediti nivo zdravstvenih usluga na Cetinju, kao i da ćemo u narednom periodu zajednički raditi na daljem podizanju nivoa zdravstvenih usluga na Cetinju i svjedočiti novim investicijama”, zaključio je Đurašković.

Direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, Vuk Niković, je na početku zahvalio svima koji došli na otvaranje jedinice Hitne medicinske pomoći.“Ja imam posebnu emociju prema Cetinju i vrijeme je da ono krene naprijed. Ovdje smo danas svi koji su usaglasili da promijenimo ono što godinama niko nije mijenjao”, rekao je Niković.

Prema njegovim riječima, svi su na istom zadatku kako bi promijenili zdravstveni sistem na bolje.

“Da ostavimo nešto budućim generacijama i vratimo dug precima. Želim da Hitnu pomoć cetinjani što manje koriste, ali da ona bude zamah da se polako počinje mijenjati, na čemu direktor Doma zdravlja, gradonačelnik i resorni ministar, zajedno i rade”, zaključio je Niković.
 
 Свечано отворена реконструисана и адаптирана јединица Хитне помоћи на Цетињу

Хитна медицинска помоћ је један од најважнијих сегмената сваког здравственог система и огледало његовог квалитета, успјешности и ефикасности, зато је неопходно да иза њега стоји држава у пуном капацитету, оцијенио је министар здравља Драгослав Шћекић.
То је рекао на свечаном отварању јединице Хитне медицинске помоћи на Цетињу.„Данас се на Цетињу окупио лијеп повод - званично отварамо у потпуности адаптирану и опремљену јединицу хитне медицинске помоћи, којом ће се значајно подићи ниво пружања здравствене заштите грађанима Пријестонице“, рекао је Шћекић.

Према његовим ријечима, запослени у хитној помоћи ће од сада радити у модерно уређеном и по свим стандардима струке опремљеном објекту, а пацијенти добијати здравствене услуге брже, квалитеније и ефикасније.

„Овај пројекат, вриједан 65 хиљада еура, осмишљен је и успјешно финализован захваљујући сарадњи локалне самоуправе, Завода за хитну медицинску помоћ и Министарства здравља. Пријестоница Цетиње, на челу са градоначелником Николом Ђурашковићем, препознала је значај улагања у здравствени систем и издвојила значајна средства за адаптацију простора хитне помоћи, на чему им и овом приликом упућујем велику захвалност“, поручио је Шћекић.Министар је додао да је је за још један успјешно реализован пројекат у овој области је заслужан и директор Завода за хитну медицинску помоћ Вук Никовић са својим тимом, који има јасно дефинисану стратегију развоја хитне службе на нивоу државе.

„Резултате њиховог рада видимо како данас на Цетињу, тако смо им недавно свједочили и у Подгорици, Плужинама и раније у Тузима, а предстоје радови и у Гусињу, Шавнику, Улцињу“, навео је Шћекић.
Према његовим ријечима, Хитна медицинска помоћ је један од најважнијих сегмената сваког здравственог система и огледало његовог квалитета, успјешности и ефикасности, зато је неопходно да иза њега стоји држава у пуном капацитету.

„Љекарски тимови хитне помоћи први су када треба реаговати одмах и хитно, на терену или у амбуланти. Ту су да помогну, збрину, ублаже бол када је најтеже, у болести или несрећи, да пруже здравствену заштиту, брзо и ефикасно, али и са посебним сензибилитетом и разумијевањем. Не спречава их ништа, ни ватрена стихија, ни водена бујица, ни било која друга недаћа, да дођу до пацијента којем је потребна помоћ, понекад угрожавајући и сопствени живот“, казао је Шћекић.

Сви су ,како је истакао, на жалост, свједочили томе недавно у незапамћеној трагедији која се догодил на Цетињу, гдје је и медицински тим хитне помоћи био у животној опасности, док су покушавали да дођу до рањених суграђана и пруже им помоћ.
„Сви заслужују дивљење и велико поштовање за хуманост и несебичност коју су показали“, поручио је Шћекић.Зато је, како је казао, задатак и циљ Министарства здравља, да у сарадњи са менаџментом Завода, све јединице хитне медицинске помоћи на територији цијеле државе доведе на ниво достојан за рад и пружање услуга из ове области, како би грађани имали бољу, квалитетнију и превасходно бржу здравствену заштиту и на томе ћемо истрајати.

„Наша визија су модернизоване, савремено опремљене и кадровски јаке све здравствене установе и Клинички центар и домови здравља и болнице и хитна помоћ. То заслужују и наши здравствствени радници и наши грађани“, закључио је министар.

Градоначелник Пријестонице, Никола Ђурашковић, истакао је да је ова инвестиција од великог значаја за грађане Цетиња и туристе који посјећују град како би добили адекватну стручну помоћ у случају хитне медицинске потребе.

“Снажно смо опредијељени да подржимо здравствени сектор и заједнички радимо на унапријеђењу услова рада медицинских радника кроз нове инвестиције у инфраструктуру, бољу техничку опремљеност и нове стамбене политике”, рекао је Ђурашковић.Према његовим ријечима, реализују активности и пројекте који имају за циљ да задрже медицински кадар на Цетињу и на тај начин одрже и унаприједе стандарде пружања здраствених услуга у граду.

“Креирање нових стамбених политика, којима се стичу услови да медицински кадар у професионалном смислу остане дугорочно везан за Цетиње, један је од наших кључних приоритета”, поручио је Ђурашковић.

Како је казао, партнерство са Министарством здравља и здравственим установама на Цетињу гаранција су да ће и у наредном периоду реализовати нове сличне инвестиције, које ће запосленима у медицинским установама омогућити боље услове рада, а самим тим и пружање бољих и квалитетнијих медицинских услуга свим нашим суграђанима.“Вриједни љекари и медицинско особље цетињске хитне помоћи су својим радом и залагањем заслужили подршку и боље услове за обављање свакодневних активности, због чега смо данас сви заједно посебно поносни на реализацију овог пројекта”, казао је Ђурашковић.

Он је захвалио Шћекићу и директору Завода за хитну мединцинску помоћ, Никовићу на, како је рекао, снажној подршци у реализацији овог пројекта.

“Сигуран сам да је ово само једна у низу заједничких инвестиција којима ћемо значајно унаприједити ниво здравствених услуга на Цетињу, као и да ћемо у наредном периоду заједнички радити на даљем подизању нивоа здравствених услуга на Цетињу и свједочити новим инвестицијама”, закључио је Ђурашковић.

Директор Завода за хитну медицинску помоћ, Вук Никовић, је на почетку захвалио свима који дошли на отварање јединице Хитне медицинске помоћи.“Ја имам посебну емоцију према Цетињу и вријеме је да оно крене напријед. Овдје смо данас сви који су усагласили да промијенимо оно што годинама нико није мијењао”, рекао је Никовић.

Према његовим ријечима, сви су на истом задатку како би промијенили здравствени систем на боље.

“Да оставимо нешто будућим генерацијама и вратимо дуг прецима. Желим да Хитну помоћ цетињани што мање користе, али да она буде замах да се полако почиње мијењати, на чему директор Дома здравља, градоначелник и ресорни министар, заједно и раде”, закључио је Никовић.

03122023.jpg

AEDbaner.png   

Kontakt

Menadžment Zavoda:
 +382 (0)20 226 081

 +382 (0)20 226 082

 kontakt@hitna.me

Pozivni broj Hitne pomoći za sve opštine:
 124

 
PIB: 02779773